Ogłoszenia
Dodane przez Proboszcz dnia
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Rozszerzona zawartość newsa

Ogłoszenia duszpasterskie
XV Niedziela zwykła
14 lipca 2019 r.

1. Bóg zapłać za przekazaną ofiarę na kościół – 100$ - Państwu Helenie i Antoniemu Ślączka.

2. W przyszłą niedzielę 21 lipca rozpoczną się obchody 20 Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa. Na zakończenie mszy św. o g. 11:00 będziemy się modlić za wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże, a następnie odbędzie się błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. Będziemy też mogli wesprzeć Akcję św. Krzysztof i wesprzeć ofiarami misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy szczęśliwie przejechany kilometr. Naszych strażaków proszę o zapewnienie w tym czasie bezpieczeństwa na drodze.

3. Zapowiedź przedślubna (1): Urszula Izabela Waksmundzka, zam. Trybsz, par. św. Elżbiety Węgierskiej – Marek Hajduk, zam. Młyńczyska, par. św. Stanisława Bp i M w Młyńczyskach.

4. Modlitwa różańcowa: Róża św. Katarzyny.

5. Sprzątanie kościoła Państwo: Rabiańscy, Turkot i Kaczmarczyk.

6. Intencje mszalne.

7. Na wtorek 16 lipca zaplanowane są prace zabezpieczające lipę rosnącą w pobliżu drewnianego kościoła. Dlatego bardzo proszę o ostrożność, nie przechodzenie i nie przebywanie na terenie, na który mogą spadać gałęzie. Również naszych sąsiadów proszę, aby w strefie tych prac – na chodniku przy ul. Św. Elżbiety w tym dniu nie pozostawiać samochodów. Również prace na drzewach rosnących przy głównym wejściu do kościoła są zaplanowane na środę 17 lipca i proszę o to samo, aby w trakcie tych prac unikać przechodzenia i przebywania na tym terenie. Rozpoczęcie prac planowane jest na g. 9:00.

8. Rada Rodziców naszej szkoły i Sołtys wsi informują, że w najbliższą sobotę 20 lipca rozpoczną się prace związane z rozbiórką starego chodnika wokół szkoły. Remont chodnika prowadzony jest ze środków funduszu sołeckiego i Rady Rodziców. Wszystkich, którzy zechcą pomóc w tych pracach zapraszamy w sobotę o g. 9:00. Zbiórka na parkingu koło szkoły.