Ogłoszenia
Dodane przez Proboszcz dnia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I INNE

Rozszerzona zawartość newsa

Na cele Kościoła i potrzeby parafialne można złożyć ofiarę drogą elektroniczną: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Elżbiety W., Trybsz, ul. św. Elżbiety 149, 34-442 Łapsze Niżne.
39 8812 0005 0000 0019 3920 0002
W tytule przelewu należy wpisać "Ofiara na cele kultu religijnego".
Bóg zapłać. Ofiary przekazane w tej formie można odpisać od podatku od osób fizycznych w wysokości 6 procent.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
26 lipca 2020
XVII Niedziela Zwykła

1. Z racji wczorajszego wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących, po mszy św. o g. 11:00 odbędzie się błogosławieństwo pojazdów i ich kierowców. Ofiarami składanymi przy tej okazji wspomagamy misjonarzy w zakupie dla nich środków transportu.

2. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Ze szczególną czcią zwracamy się ku Niepokalanemu Sercu Matki.
3. W sobotę minie 76. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Poległym za wolność Ojczyzny jesteśmy winni naszą modlitewną pamięć.

4. W przyszłą niedzielę, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z osobą Świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.

5. Sprzątanie kościoła:

4. Modlitwa różańcowa: Róża Matki Fatimskiej.

5. Intencje mszalne.

6. W związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, informujemy, że istnieje jeszcze możliwość skorzystania z bezpłatnego demontażu i usunięcia wyrobów zawierających azbest. Wnioski można składać w urzędzie gminy do dnia 30 sierpnia 2020 r. Wszystkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy.

7. Wójt Gminy Łapsze Niżne informuje, ż od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczenia „Dobry start” w formie elektronicznej przez portal Emp@tia, portal PUE ZUS, a także za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Od 1 sierpnia 2020 r. wnioski w formie papierowej można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych lub za pośrednictwem poczty na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych ul. Jana Pawła II 18, 34-442 Łapsze Niżne. Osobom, które mają przyznane świadczenie 500+ przypominam, że prawo do tego świadczenia jest przyznawane do 31 maja 2021 r. W związku z tym, proszę o nieskładanie wniosków 500+ osoby, które posiadają już do niego prawo. Termin składania wniosków na nowy okres zasiłkowy zostanie podany do wiadomości. W Gminie Łapsze Niżne można skorzystać bezpłatnie i anonimowo ze wsparcia psychoterapeuty, mediatora i radcy prawnego. Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych.