Ogłoszenia
Dodane przez Proboszcz dnia
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Rozszerzona zawartość newsa


Ogłoszenia Duszpasterskie
V Niedziela Wielkiego Postu
29.03.2020 r.
1) Z dniem dzisiejszym nasz metropolita krakowski ogłosił Dekret. Oto jego najważniejsze punkty:
1. Udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych. Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcam, aby wierni trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia a także modlitwę Liturgią Godzin.
2. Zgodnie z przepisami państwowymi od dnia 25 marca br. w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Jeśli pojawią się w następnych dniach kolejne obostrzenia wynikające z prawa państwowego, należy się do nich dostosować i uwzględnić je w praktyce duszpasterskiej.
3. /…/
4. W Mszach świętych pogrzebowych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc celebransa, ministranta i pracowników firmy pogrzebowej.
5. Przypominam, że w czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a) /…/
b) zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,
c) znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,
d) cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e) należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,
f) na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g) kropielnice kościelne należy opróżnić.
/…/
6. Podtrzymuję polecenie, aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, w szczególności tych, którzy o to proszą.
7. /…/
8. Dekret niniejszy obowiązuje do odwołania.
2) Do sakramentu pokuty w tym tygodniu będzie można przystąpić od g. 17:00.
3) Do chorych z Komunią św. udam się w piątek. Proszę o zgłoszenie lub potwierdzenie telefoniczne, że chory oczekuje na komunię św.
4) Nie będzie w tym roku rekolekcji wielkopostnych. Jak już napisałem na naszej stronie internetowej rekolekcje będziemy przeżywać w domach. Rekolekcje najdłuższe czasowo i najtrudniejsze, ponieważ musimy je sami sobie zorganizować. Dołóżmy wszelkich starań, aby nasze domy w czasie panującej epidemii stały się „Domowymi Kościołami”.
5) Większość wiernych jest pozbawiona możliwości osobistej obecności w świątyni. Bierzemy udział w mszach św. i nabożeństwach transmitowanych przez radio lub telewizję. Od wczoraj możemy brać udział w naszych nabożeństwach, które są transmitowane przez internet. W tym miejscu bardzo dziękuję osobom, dzięki którym stało się to możliwe – P. Bogumiłowi Łojek, Krzysztofowi Łojek, Bartłomiejowi Łojek i Piotrowi Miśkowiczowi. Bóg zapłać.
7) Za tydzień przypada Niedziela Palmowa - Niedziela Męki Pańskiej. Nie będzie uroczystego błogosławieństwa palm i procesji do kościoła.
8) Również za tydzień nie będzie zmiany Tajemnic Żywego Różańca.
6) Po błogosławieństwie kończącym mszę św. odprawimy nabożeństwo Gorzkich Żali.
7) Intencje mszalne.