KORONA
Dodane przez Proboszcz dnia

+
Drodzy Parafianie
W związku z panującą epidemią koronowirusa pragnę przekazać kilka zasad, które nas obowiązują w tym czasie i podzielić się myślami:

Rozszerzona zawartość newsa

+
Drodzy Parafianie
W związku z panującą epidemią koronowirusa pragnę przekazać kilka zasad, które nas obowiązują w tym czasie i podzielić się myślami:

1. Decyzją władz państwowych podczas zgromadzeń religijnych (nie licząc służby liturgicznej), w kościele może przebywać nie więcej niż 5 osób. W związku z powyższym DO UDZIAŁU WE MSZACH ŚW. W NIEDZIELĘ I DNI POWSZEDNIE ZAPRASZAM TE OSOBY Z RODZINY, KTÓRE ZAMÓWIŁY MSZĘ ŚWIĘTĄ NA DANY DZIEŃ. Nadal ważnie uczestniczymy we mszach św. transmitowanych przez środki masowego przekazu w czasie rzeczywistym.
Weźmy pod uwagę, że w tym szczególnym czasie mamy zadbać nie tylko o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, ale też o zdrowie bliźnich. Dlatego też nie przyjście do kościoła ze względu na zdrowie drugiego – jest wyrazem praktycznej realizacji przykazania miłości bliźniego.
Nigdy wcześniej nie byliśmy wszyscy wezwani do uświadomienia sobie, jak osobista odpowiedzialność jest ważna dla wszystkich. Ci, którzy przestrzegają zasad koniecznych do obrony przed zarażeniem, pomagają również innym w uniknięciu choroby. Powinniśmy te zasady zachowywać zawsze i na wszystkich poziomach, ale w obecnej, nadzwyczajnej sytuacji jasne jest, że wszyscy musimy być solidarni, na dobre i na złe.

2. Komunię św. możemy przyjmować „na rękę”. Ważna uwaga: Ciało Chrystusa należy spożyć przed kapłanem.

3. Osoby korzystające z dyspensy powinny uczestniczyć w mszy św. i nabożeństwach transmitowanych przez TV, radio lub internet. Nie mogą to być msze św. odtwarzane, ale sprawowane w czasie rzeczywistym. Zewnętrznym znakiem uczestnictwa w domu transmitowanej mszy św. niech będzie przygotowany ołtarzyk (krzyż i świece), odpowiedni ubiór, przyjmowane postawy tak jak na mszy św., wyłączone inne nadajniki, niech będą poinformowane inne osoby, tak, aby w tym momencie nikt nie przeszkadzał.

4. W piątki będziemy odprawiać drogę krzyżową i mszę św. o g. 8:30 i 18:00.

5. Nie będzie w tym roku rekolekcji wielkopostnych. Rekolekcje będziemy przeżywać w domach. Jak to zauważył jeden z kapłanów będą to najtrudniejsze rekolekcje w naszym życiu. Ponieważ wcześniej przychodziliśmy do kościoła, przyjeżdżał rekolekcjonista, a nam pozostawało przyjąć wygodną pozycję i słuchać. Teraz te rekolekcje mamy przeprowadzić sami – w domach. Mamy tak wiele możliwości – Lektura Pisma Świętego (wreszcie zachęta do sięgnięcia do Biblii nie brzmi jak slogan); lektura książek religijnych, których jest mnóstwo, film lub program o tematyce religijnej (takich jest bardzo dużo choćby w TV TRWAM).

6. Istotnym elementem tych rekolekcji domowych jest modlitwa. Zacznijmy od tej podstawowej – od pacierza, czyli - od wspólnej modlitwy porannej i wieczornej. Potem spróbujmy się zebrać na modlitwę „Anioł Pański” w południe i na „Apel jasnogórski” transmitowany o g. 21:00. Dodatkowo możemy sięgnąć do wspólnej modlitwy różańcowej, do Koronki do Bożego Miłosierdzia, Litanii… itd. Zacznijmy ze sobą po ludzku rozmawiać…

7. W tym roku zostają odwołane tzw. spowiedzi dekanalne. Księża nie będą jeździć po parafiach i spowiadać. Każdy ksiądz będzie spowiadał w parafii, w której jest duszpasterzem. Dlatego też odpowiednio wcześniej zatroszczmy się o to by święta przeżywać w stanie łaski uświęcającej.

8. Z biegiem upływających dni informacje będą uzupełniane.

9. Do czego wzywa nas Bóg, jako chrześcijan?
Świat się zatrzymał. Wydarzenia, gospodarka, życie polityczne, podróże, rozrywka, sport ustały, jak gdyby w ogólnoświatowym Wielkim Poście. Ale nie tylko: życie religijne również się zatrzymało. Wygląda to jak wielki post, wielka powszechna wstrzemięźliwość. Nasze projekty i plany zostały anulowane i nie wiemy do kiedy. Zastanówmy się, jak bardzo przyzwyczailiśmy się do życia... jak wszyscy, do biegania... jak wszyscy, do myślenia o naszym życiu, zawsze tylko w perspektywie przyszłości! Zatrzymanie się oznacza odkrycie teraźniejszości, aktualnej chwili, którą możemy żyć teraz, prawdziwej rzeczywistości czasu, a zatem także prawdziwej rzeczywistości nas samych, naszego życia. Człowiek żyje tylko w teraźniejszości, ale zawsze kusi nas, abyśmy byli przywiązani do przeszłości, która już nie istnieje lub do projekcji ku przyszłości, której jeszcze nie ma i być może nigdy nie będzie.
"Zatrzymajcie się! i we Mnie uznajcie Boga
wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi!
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną” (Ps 45: 11-12)
Bóg jest obecny przy nas w czasie próby, cierpi razem z nami i dla nas poświęcił się aż do śmierci na krzyżu. W ten sposób ujawnia nam, że nasze życie, zarówno w czasie próby, jak i w czasie radości, ma nieskończenie większy sens niż tylko przezwyciężenie obecnego niebezpieczeństwa. Prawdziwym niebezpieczeństwem, które wisi nad życiem, nie jest groźba śmierci, ale możliwość życia bez sensu, życia bez dążenia do większej pełni życia do zbawienia ważniejszego od zdrowia.
Niech ten szczególny czas pozwoli nam odkryć, że naprawdę na tym świecie jesteśmy tylko przechodniami, że nasz prawdziwy dom jest zupełnie gdzie indziej - dom bez strachu, cierpienia, chorób… Odkryjmy, że warto walczyć ze swoimi grzechami, wadami, że warto czynić dobro i w ten sposób walczyć o swoje zmartwychwstanie.

Z kapłańskim błogosławieństwem – o. Rajmund