W
Dodane przez Proboszcz dnia

UWAGA!

W naszym kościele może równocześnie przebywać 27 osób.
PIERWSZEŃSTWO UDZIAŁU WE MSZACH ŚW. W NIEDZIELĘ I DNI POWSZEDNIE MAJĄ TE OSOBY, KTÓRE ZAMÓWIŁY MSZĘ ŚWIĘTĄ NA DANY DZIEŃ.
Nadal ważnie uczestniczymy we mszach św. transmitowanych przez środki masowego przekazu w czasie rzeczywistym.
Dla dobra osobistego i dla dobra innych bardzo proszę stosować się do tych przepisów.